Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

anafox

November 13 2014

anafox
5924 711a
Reposted fromartlover artlover

June 30 2014

anafox
3677 0cbb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaHerBlackWings HerBlackWings
anafox

I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.

— Jakub Żulczyk
anafox
0376 6bbc
Reposted frommitzumikare mitzumikare viazzuuoo zzuuoo
anafox
6173 4a3c
anafox
i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny
— Piotr Macierzyński
2338 31be
0163 bb40
anafox
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaartlover artlover

June 17 2014

anafox
1592 2872 500
Reposted fromartlover artlover

May 23 2014

anafox
Mam już taki charakter że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viaemciu emciu
anafox
0096 79da 500
Reposted fromrenirene renirene viaemciu emciu
anafox
0626 f55b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemciu emciu
anafox
i biegnij, nie zerkaj, nie tęsknij
anafox
1573 0c7a 500
Reposted frommsto msto viaemciu emciu
anafox
anafox
6227 f6cd 500
Reposted fromMrSatan MrSatan viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl